18/10– Bokcirkel Virginia Woolf (II)

Virginia Woolf – vem var det? Vad skrev hon och vad inspirerades hon av?

Bokvärlden organiserar hösten 2022 en bokcirkel i tre träffar kring Virginia Woolfs författarskap.
Den inleds tisdagen den 18 oktober 2022.
Denna bokcirkel är för närvarande fulltecknad. Kontakta oss gärna om du vill stå som reserv för eventuell plats.

Den brittiska författaren Virginia Woolf (1882-1941) betraktas allmänt som en ledande gestalt inom den litterära modernismen. Hon laborerade med de former en roman skulle kunna ha, och blev känd bland annat för sina utforskningar av det man kallar stream of consciousness, det vill säga att försöka skriva som fritt flödande tankar och associationer. Virginia Woolf, som räknas till den frisinnade så kallade Bloomsburygruppen, gav i sina skildringar också uttryck för en modern syn på relationer mellan kvinnor och män, samtidigt som hon fångade sin tids kulturella och sociala friktioner.

Virginia Woolf är rikligt översatt till svenska, både i skönlitterära verk och de intressanta essäerna. Bokvärlden initierar därför en bokcirkel där vi bekantar oss närmare med två viktiga romaner, Mrs Dalloway och Vågorna, samt en volym essäer med titeln Böcker.

Första träffen i Bokcirkel Virginia Woolf sker tisdagen den 18 oktober 2022. Vi träffas i Bokvärlden klockan 18.30, för att diskutera romanen Mrs Dalloway (1925), i översättning av Else Lundgren, utgiven på Modernista. OBS! Samtliga deltagare har läst romanen inför denna träff.

Följande träffar i denna bokcirkel äger rum tisdagen 8 november och tisdagen 29 november 2022. Alltid klockan 18.30 i Bokvärlden.

Den 8/11 behandlar vi essäsamlingen Böcker, i översättning av Rebecca Alsberg, utgiven på Ellerströms.

29/11 diskuterar vi Virginia Woolfs experimentella roman Vågorna (1931) i översättning av Jane Lundblad, utgiven på Modernista.

Priset för deltagande i Bokcirkel Virginia Woolf är 325:- kronor per gång, dvs totalt 975:- kronor.
Totalt ingår tre böcker, dryck och snacks, och, inte minst: SAMTAL! Högt och lågt, tankar och infall. Anmälan till bokcirkeln innebär att man förbinder sig att delta i samtliga tre träffar. Skulle det uppstå sjukdom eller förhinder att delta i ett cirkelsamtal förbinder sig deltagaren att köpa den aktuella boken för 250:- kronor.

  • Cirkelledare är Theresa Benér, delägare Bokvärlden.
  • Bindande anmälan, dock senast 30/8! Begränsat deltagarantal! >>>
    Om länken inte fungerar: skicka ett anmälningsmail till bokvevent [a] gmail.com

Porträtt av Virginia Woolf: George Charles Beresford, kolorerat av Marina Amaral, copyright Modernista

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå