26/1 2022 Bokcirkel Människa, djur och natur

I bokcirkeln Människa, djur och natur läser vi tre böcker som reflekterar över människans delaktighet i en uråldrig historia av liv på jorden. Hur förhåller vi oss till vilda djur och natur, och till det ”vilda” i oss själva? Hur gestaltar litteraturen de djupare sambanden mellan människa-djur-natur?

Bokcirkeln inleds onsdagen 26 januari kl 18.30.OBS Anmälan snarast, dock senast 18 januari!
Läs mer om innehåll, villkor och anmälan till denna bokcirkel >>>

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå