5/2 -24: Bok i Fokus – Timothy Garton Ash, Europa: en personlig historia

Europa: En personlig historia är en insiktsfull och fascinerande upptäcktsresa genom Europas efterkrigstid, skriven av nutidshistorikern Timothy Garton Ash. Han är professor vid Oxfords universitet och är en flitigt återkommande skribent som regelbundet kommenterar europeisk politik.

Som en röd tråd i boken löper Timothy Garton Ashs reflektioner över betydelsen av hemhörighet och hur den påverkar våra identiteter. Utifrån både intellektuella resonemang och enskilda människors erfarenheter utforskar han de politiska och kulturella krafter som på olika sätt format vår kontinent, från Berlinmurens fall till den nya nationalismens framväxt i Europa. Den svenska utgåvan kompletteras med ett nyskrivet kapitel om kriget i Ukraina.

Kom till ett Bok i Fokus-samtal i Bokvärlden kring denna intressanta bok! Boken du köper i Bokvärlden är din inträdesbiljett till vårt bokcirkelssamtal.

Boken: Timothy Garton Ash, Europa: en personlig historia (Historiska Media), översättning Hans Dalén
Tid: Måndagen 5 februari -24 kl 18.30
Plats: Bokvärlden.
Föranmälan: I butiken, vid inköp av romanen.
OBS att detta är ett bokcirkelssamtal som bygger på att deltagarna har läst boken.

Omslagsbild: John Peter Askew

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå