6/7 2023: Ingmar Karlsson om palestiniernas historia

Vad förstår vi svenskar egentligen av konflikten om Israel/Palestina? Ord som ockupation, apartheid, terrorism och försök till fredslösningar har präglat mångas medvetande om detta till synes olösliga problem. I boken Folket som inte fick finnas, just utkommen på Historiska Media, försöker diplomaten Ingmar Karlsson reda ut begreppen. Ingmar Karlsson, stor vän av Bokvärlden, kommer för att samtala med oss och dela med sig av sina analyser.

Evenemanget är fullbokat.

Boken: Ingmar Karlsson, Folket som inte fick finnas (Historiska Media)
Tid: Torsdagen 6 juli kl 18.30
Plats: Bokvärlden.
Fri entré. Obligatorisk föranmälan: bokvevent [a] gmail.com (ja, det ska vara ”v” i mitten). Du behöver svar med en bekräftelse från Bokvärlden för att vara garanterad en plats.

Alla inser problemet mellan araber och judar. Men inte alla ser att det inte har någon lösning. Det finns ingen lösning. Varför skulle araberna sluta fred? … Vi har tagit deras land. Så sade David Ben-Gurion, som skulle bli Israels förste premiärminister, redan 1919. Två år tidigare hade den brittiska regeringen lovat ett nationellt hem åt det judiska folket i Palestina, trots att befolkningen till 93 procent utgjordes av araber. Under sin mångåriga diplomattjänstgöring har Ingmar Karlsson på olika poster följt övriga arabstaters försök att ta kontroll över den nationella palestinska rörelsen och de interna motsättningar som försvårat för palestinierna att få förståelse för sin sak. I Folket som inte fick finnas skildras nu den mer än hundra år gamla konflikten ur ett palestinskt perspektiv.

Författarporträtt: Karolina Rosenqvist | Formgivning omslag: Pär Wickholm

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå