7/3 2022 Göran Rosenberg om Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek

Mångfalt prisbelönta författaren och journalisten Göran Rosenberg kommer till Bokvärlden!

OBS! Platser till detta arrangemang är fulltecknade. Men det går fint att köpa exemplar av boken och få dem signerade av författaren.

Måndagen den 7 mars 2022 möts vi klockan 18.30 för att höra om Göran Rosenbergs arbete med den nya boken Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek (Albert Bonniers förlag).

Fri entré. OBS! Begränsat antal platser. Obligatorisk föranmälan!

”Vi föddes in i det judiska, både du och jag. Du när så många judiska vägar fortfarande syntes öppna, jag när så många judiska vägar hade stängts. Du när så mycket fanns att bryta upp från och göra upp med och gjuta nytt liv i, jag när så mycket judiskt liv var förintat och frågan på allvar kunde ställas om det judiska ens var möjligt längre.”

Så inleder Göran Rosenberg sin berättelse om Marcus Ehrenpreis, överrabbin i Stockholm mellan 1914 och 1948. Det är en berättelse om ofullbordade drömmar, obesvarad kärlek och förintade möjligheter.

Pressklipp:
”Göran Rosenbergs biografi över Marcus Ehrenpreis är väldokumenterad och övertygande, både som återupprättelse av en av det svenska 1900-talets ledande kulturpersonligheter och i blottläggandet av de antisemitiska underströmmarna i den svenska politiken på 30- och 40-talen. Boken är en bragd.”
Svenska Dagbladet

”Göran Rosenbergs bok är mycket mer än en berättande biografi. Hans dialog med Marcus Ehrenpreis upphäver tiden, de talar med varandra över de abstrakta djupen. Skickligt, men också svårt eftersom läsaren lätt kan ställas vid sidan i denna vänskapsyttring. Men Rosenbergs beläsenhet och rikedomen på uppslag, kontexter och associationer gör att det fungerar precis tvärtom. Här finns faktiskt plats för alla.”
Östgöta-Correspondenten

Läs mer om Göran Rosenberg här >>>

Fri entré. OBS! Begränsat antal platser. Obligatorisk föranmälan till bokvaerlden@gmail.com eller i butiken!

Författarporträtt: fotograf Cato Lein
Omslagsformgivare: Nina Ulmaja

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå