25/8 2021 Teatersamtal – Bokrelease: Vad kan dagens scenkonst lära av Brecht?

Kent Sjöström, forskare vid Teaterhögskolan i Malmö, ger ut den inspirerande essäboken Rökarens blick – skådespelarens Brecht (29 media, Malmö). Han samtalar i Bokvärlden med två av Sveriges ledande yngre regissörer, Erik Holmström (Malmö Dockteater) och Viktor Tjerneld (aktuell på Nørrebro Teater, Köpenhamn).

Samtal, boksignering och efterföljande mingel onsdagen 25 augusti kl 19-21.
OBS! begränsat antal platser – anmäl dig snarast till bokvaerlden@gmail.com. Fri entré.
Plats: Bokvärlden, Fridhemstorget 22, Malmö.

Kent Sjöström, engagerad Brechtkännare, har i sin forskning undersökt de sociala, politiska och ideologiska premisserna för skådespelarens strategier, kropp och handling i den moderna teatern. Han ansluter sig till Bertolt Brechts tankar att teater är kunskap och kritisk granskning av verkligheten sådan den synes vara. Grundläggande villkor för skådespelarens arbete är att hon förmår hålla en klarsynt distans, både till föreställningen som social händelse, till det egna jaget, och till de företeelser som ska undersökas.

Erik Holmström, konstnärlig ledare för Malmö Dockteater, och Viktor Tjerneld, regissör som huvudsakligen är verksam i Köpenhamn, inspireras till sin nyskapande scenkonst av Brechts tankar. I ett samtal modererat av Bokvärldens Theresa Benér, tillika teaterkritiker, diskuteras hur scenkonsten kan förhålla sig till samhällets och kulturlivets rådande värderingar och ideologiska begränsningar.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå